Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sản phẩm

Sắp xếp
Gia Kỷ New House

Căn hộ 504

Tiện ích

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Đón gió tự nhiên

Gia Kỷ New House

Riêng

Giá thuê

7,700,000đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Căn hộ 503

Tiện ích

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Đón gió tự nhiên

Gia Kỷ New House

Riêng

Giá thuê

8,250,000đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Căn hộ 602

Tiện ích

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Đón gió tự nhiên

Gia Kỷ New House

Riêng

Giá thuê

9,900,000đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Căn hộ 603

Tiện ích

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Đón gió tự nhiên

Gia Kỷ New House

Riêng

Giá thuê

15,400,000đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Căn hộ 601

Tiện ích

Gia Kỷ New House

Rộng rãi, thoáng đãng

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Đón gió tự nhiên

Gia Kỷ New House

Riêng

Giá thuê

17,600,000đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Văn Phòng Tầng 1

Tiện ích

Gia Kỷ New House

Rộng rãi, thoáng đãng

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Miễn Phí

Gia Kỷ New House

Đón gió tự nhiên

Giá thuê

27,000,000đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Căn hộ 501

Tiện ích

Gia Kỷ New House

Rộng rãi, thoáng đãng

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Đón gió tự nhiên

Gia Kỷ New House

Riêng

Giá thuê

17,600,000đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Văn Phòng Tầng 2

Tiện ích

Gia Kỷ New House

Rộng rãi, thoáng đãng

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Đón gió tự nhiên

Giá thuê

44,000,000đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Căn hộ 502

Tiện ích

Gia Kỷ New House

Rộng rãi, thoáng đãng

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Đón gió tự nhiên

Gia Kỷ New House

Riêng

Giá thuê

8,250,000đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Văn Phòng Tầng 3A

Tiện ích

Gia Kỷ New House

Rộng rãi, thoáng đãng

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Đón gió tự nhiên

Giá thuê

17,600,000đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Căn hộ 403

Tiện ích

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Đón gió tự nhiên

Gia Kỷ New House

Riêng

Giá thuê

8,250,000đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Văn Phòng Tầng 3B

Tiện ích

Gia Kỷ New House

Rộng rãi, thoáng đãng

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Miễn phí

Gia Kỷ New House

Đón gió tự nhiên

Giá thuê

23,000,000đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

BDS Nhà Phố

Tiện ích

Giá thuê

0đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Nhà Phố Mặt Tiền

Tiện ích

Giá thuê

0đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Nhà mặt tiền Quận 12

Tiện ích

Giá thuê

0đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Gia Kỷ New House

Nhà Phố Quận 12

Tiện ích

Giá thuê

0đ / 1 tháng

Tình trạng phòng

Chọn phòng
Giờ Làm Việc Giờ Làm Việc

Thứ Hai – Chủ Nhật

08:00 sáng – 05:00 chiều

 

Địa Chỉ Địa Chỉ

102 Phùng Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận. TP Hồ Chí Minh